Odder Folkepark


2020.05.15


Skaarup Landskab er prækvalificeret til at udarbejde et forslag til Odder Folkepark.

Odderkommune beskriver projektet således:

“Folkeparken er det første af tre større anlægsprojekter, der er prioriteret i udviklingsstrategien for Odder bymidte. Formålet med parkanlægget er at skabe et attraktivt og rekreativt grønt byrum, der forbinder Kvickly-området med Rosensgade, og desuden skaber nye anledninger til at besøge bymidten. Udviklingsstrategien, konkurrencen og selve anlægget af Folkeparken støttes af Realdania.”

Læs mere på Odders hjemmeside


Foto:
Odder Rådhus, SkråfotoSKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk