SKAARUP LANDSKAB


Landskab
Udvikling af Holstebro Midtby
Silkeborgmotorvejen syd
Silkeborgmotorvejen nord
Støjskærm ved Funder
Klitpladsen i Løkken
Hummerhuset
Clausholm Slot
Amtmandens Have
Thy Nationalpark Center
Nørre Vorupør Havbad
Nørre Vorupør Foreningsvejen
Klitmøller


Kirkegårde —
Kværndrup
Nørre Søby
Vejle Nordre
Nørre Lyndelse
Hylke

Aktuelt
Klitpladsen modtager hædrende omtale
Skaarup Landskab vinder Holstebro Midtby

Tegnestuen —
Kontakt
Om os

Landskabsarkitekturhistorien er én lang stræben efter at kontrollere naturen for at kunne iscenesætte den og nyde dens skønhed. Vi stræber efter at bygge og gro æstetiske, originale og funktionelle uderum hvor alle sanser sættes i spil. Vi mener at smukke, sanselige, gennemtænkte uderum er det som får byer og fællesskaber til at leve og trives.


Mark


Nørre Vorupør Havbad


2010-2014, konkurrence, totalrådgiver, skitsering, projektering, tilsyn
Thissted Kommune, Realdania

    Nr. Vorupør er kendt for sin ophalingsplads, hvorpå erhvervsfiskere stadig trækker deres fiskekuttere og fangst op på land. For at sikre dette erhverv anlagde man en dækmole i 1911. I dag er Nørre Vorupør meget mere end fiskeri. Det er den travleste turistlokalitet i området.
    Havbadet i Nørre Vorupør er placeret der, hvor der tidligere var kystlinie og gennemstrømning. Ideen til havbadet opstod allerede under arbejdet med konkurrenceforslag til Det gode liv ved kysten, en konkurrence som tegnestuen vandt i 2010.
    Havbadet er konstrueret med en mur parallel med molens retning. Inden for denne ydre mur er havbadet formet, så det kan tilbyde forskellige bade og svømme muligheder. Der er etableret en bred rampe som overholder tilgængelighedskravene. 25 meter bredt lavvandet svømmeområde. Både rampen og dette svømmeområde har forbindelse til et større lege- og badeområde mod nord.
    Havbadet er integreret og forbundet med Foreningsvejen, som er er en promenade som vi i Preben Skaarup regi i samarbejde med Thisted kommune og lokale interessenter har stået for at udvikle og realisere og realisere i 2010-2014.