SKAARUP LANDSKAB


Landskab
Udvikling af Holstebro Midtby
Silkeborgmotorvejen syd
Silkeborgmotorvejen nord
Støjskærm ved Funder
Klitpladsen i Løkken
Hummerhuset
Clausholm Slot
Amtmandens Have
Thy Nationalpark Center
Nørre Vorupør Havbad
Nørre Vorupør Foreningsvejen
Klitmøller


Kirkegårde —
Kværndrup
Nørre Søby
Vejle Nordre
Nørre Lyndelse
Hylke

Aktuelt
Klitpladsen modtager hædrende omtale
Skaarup Landskab vinder Holstebro Midtby

Tegnestuen —
Kontakt
Om os

Landskabsarkitekturhistorien er én lang stræben efter at kontrollere naturen for at kunne iscenesætte den og nyde dens skønhed. Vi stræber efter at bygge og gro æstetiske, originale og funktionelle uderum hvor alle sanser sættes i spil. Vi mener at smukke, sanselige, gennemtænkte uderum er det som får byer og fællesskaber til at leve og trives.


Mark


Nørre Søby Kirkegård udviklingsplan


2019
Midtfyn Provsti

        Vores kirkegårde er i evig forandring i takt med vores samfund, de er essentiel dansk kulturhistorie og der skal værnes om deres udvikling. De må konstant reagere på hvordan og hvor vi ønsker at begraves. Vi har i samarbejde med Midtfyn Provsti lavet en ny plan for Nørre Søby Kirkegård.
        Det er vores fælles vision at kirkegården skal udvikle sig til at blive mere grøn, simplere at vedligeholde, samt at kunne rumme nye begravelsesmønstre. Den skal blive mere harmonisk. Eksisterende særpræg og kvaliteter skal fremhæves. Det handler om at få bedre oplevelse både som besøgende og for dem som driver den. Specifikt skal der plantes flere træer og være langt mere græs. Ved kirkegården omkring kirken bevares og forstærkes de fine hække der omkranser gravene, gruset bliver holdt nede på et minimum. Kun én sti zigzagger sig ned mellem gravene til et nyt amfiteater hvor der kan afholdes udendørs gudstjenester eller bryllupper. De to kirkegårde bindes sammen med granitbånd der ligger i grus og i græs. Kirkegården mod sydøst bliver en skovkirkegård, her plantes træer i periferien så der dannes en lysning i midten. Området ryddes for buske så man virkelig oplever stammernes vertikale tilstedeværelse.

︎Fremtidig
︎Fremtidig og eksisterende
︎Eksisterende

Mark